Zmena termínu stretnutia rodičov detí s AS/HFA

Najbližšie stretnutie rodičov detí s AS/HFA, ktoré sa malo konať tento piatok 15.1.2016  v obvyklom čase (od 16.00 do 18.00) v priestoroch Centra nadania, n.o.  (v riaditeľni na prízemí, v chodbe napravo od vrátnice) sa ruší a presúva sa o týždeň neskôr, na piatok 22.1.2016.

Vítaní sú aj rodičia, ktorých dieťa nie je diagnostikované. Postačuje podozrenie rodiča z dôvodu nadpriemerného výskytu "sociálnych deficitov" v prejavoch dieťaťa, resp. pocit, že dieťa je „iné“ ako väčšina rovesníkov.

Hlavnou témou stretnutia bude téma:   „Ako, či, kedy a s kým ne/hovoriť o AS/HFA dieťaťa (súrodenci, učitelia, susedia, užšia a širšia rodina).“

 

Na stretnutie s vami sa teší,

Michaela Martinková :)