Termíny stretnutí rodičov v školskom roku 2017/2018

Áno, je to tu opäť :)

Aj v školskom roku 2017/2018 budú stretnutia rodičov citlivých detí (AS, HFA, iné dg. aj bez dg) pokračovať. Konať sa budú opäť v priestoroch Centra nadania, n.o. v Bratislave. Vítaní sú aj rodičia, ktorých dieťa nie je diagnostikované. Postačuje podozrenie rodiča z dôvodu nadpriemerného výskytu „sociálnych deficitov“, či „zmyslovej precitlivelosti“ v prejavoch dieťaťa, resp. pocit, že dieťa je „iné“ ako väčšina rovesníkov.

Stretnutia rodičov sa budú i tento školský rok konať v piatky, vždy od 16:00 do 18:00. Plánované orientačné témy stretnutí budem dopisovať priebežne. Počas zimných mesiacoch v prípade intenzívneho sneženia a súvisiaceho dopravného kolapsu na Dlhých Dieloch v Bratislave prosím sledovať prípadnú zmenu termínu, ktorá býva uverejnená min. 24 hodín vopred na www.asperger.sk. V prípade záujmu a potreby prítomných účastníkov je možné tému stretnutia flexibilne doplniť.

Nahlásiť záujem je možné mailom, prípadne telefonicky (0903 429 415).

 

Termíny a orientačné témy (ktoré budú postupne dopísané)  stretnutí rodičov počas školského roku 2017/2018:

 

29.9.2017

Čo citlivé dieťa potrebuje, aby sa mu „hypersenzitivita“ v čase stávala prínosom.

 

Ďalšie termíny:

27.10.2017

24.11.2017

15.12.2017

18.1.2018

16.2.2018

16.3.2018

13.4.2018

11.5.2018

8.6.2018

 

Na stretnutia s Vami sa teší,

Martinková Michaela