Termíny a témy stretnutí rodičov v školskom roku 2016/2017

V školskom roku 2016/2017 budú stretnutia rodičov citlivých detí (AS, HFA, iné dg. aj bez dg.) pokračovať. Konať sa budú opäť v priestoroch Centra nadania, n.o. v Bratislave. Vítaní sú aj rodičia, ktorých dieťa nie je diagnostikované. Postačuje podozrenie rodiča z dôvodu nadpriemerného výskytu sociálnych deficitov, či „zmyslovej precitlivelosti“ v prejavoch dieťaťa, resp. pocit, že dieťa je „iné“ ako väčšina rovesníkov.

Aj tento školský rok sa budú stretnutia rodičov konať v piatky, vždy od 16:00 do 18:00. Plánované orientačné témy stretnutí sú uvedené nižšie. Počas zimných mesiacoch v prípade intenzívneho sneženia a súvisiaceho dopravného kolapsu na Dlhých Dieloch v Bratislave prosím sledovať prípadnú zmenu termínu, ktorá býva uverejnená min. 24 hodín vopred na www.asperger.sk. V prípade záujmu a potreby prítomných účastníkov je možné tému stretnutia flexibilne doplniť.

Nahlásiť záujem je možné mailom, prípadne telefonicky (0903 429 415).

 

Termíny a orientačné témy stretnutí rodičov počas školského roku 2016/2017 sú nasledovné:

 

7.10.2016

Sprevádzanie nadpriemerne citlivých detí s AS/HFA.

 

4.11.2016

"Pre" a "proti" pri zvažovaní riešenia diagnostiky dieťaťa s prejavmi rôznej miery sociálnych deficitov.

  

2.12.2016

Súrodenecké vzťahy a ťažkosti rodinného života v rodinách s deťmi s AS/HFA.

 

13.1.2017

Zmysel, rozsah a formy sociálneho oddychu pre žiakov s AS/HFA v bežných školách.

 

10.2.2017

 Ako, či, kedy a s kým ne/hovoriť o AS/HFA dieťaťa (súrodenci, učitelia, susedia, užšia a širšia rodina).

 

17.3.2017

Vzdelávanie citlivých detí a inštitúcia/škola: praktické problémy a alternatívne riešenia.

 

21.4.2017

Dieťa s AS/HFA a skupina NT rovesníkov, hľadanie „modus vivendi“ v sociálnom svete.

 

19.5.2017

Dieťa s AS/HFA a jeho prejavy: „Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté.

 

16.6.2017

Podpora rozvoja záujmov a silných stránok dieťaťa s AS/HFA ako predpoklad rozvoja slabých stránok dieťaťa v zmysluplnom rozsahu.


 

 

Na stretnutia a rozhovory sa teší,

Michaela Martinková