Stretnutie rodičov detí s AS/HFA

Posledné stretnutie rodičov detí s AS/HFA v školskom roku 2015/2016 sa bude konať v piatok 24.6.2016 v obvyklom čase (od 16.00 do 18.00) na obvyklom mieste - v priestoroch Centra nadania, n.o.  (v riaditeľni na prízemí, v chodbe napravo od vrátnice). 

Vítaní sú aj rodičia, ktorých dieťa nie je diagnostikované. Postačuje potreba rozhovoru u rodiča z dôvodu nadpriemerného výskytu citlivosti dieťaťa, "sociálnych deficitov" v jeho prejavoch, resp. pocit, že dieťa je „iné“ ako väčšina rovesníkov.

Hlavnou (ale ako zvyčajne zďaleka nie jedinou) témou stretnutia bude téma: „Rozvoj záujmov a silných stránok dieťaťa s AS/HFA ako predpoklad práce so slabými stránkami jeho osobnosti.“

Termíny stretnutí rodičov na školský rok 2016/2017 budú zverejnené na našom portáli do 15. septembra 2016.

 

Na stretnutie s vami sa teší,

Martinková Michaela