Stretnutie matiek a otcov v Bratislave

Prvé stretnutie otcov a matiek detí s AS/HFA v roku 2018 sa bude konať tento piatok 19.1.2018 v obvyklom čase (od 16.00 do 18.00) v priestoroch Centra nadania, n.o.  (v riaditeľni na prízemí, v chodbe napravo od vrátnice). 

Vítaní sú aj rodičia, ktorých dieťa nie je diagnostikované. Postačuje podozrenie rodiča z dôvodu nadpriemernej citlivosti a vnímavosti dieťaťa na zmyslové, sociálne či iné podnety, resp. pocit, že dieťa je „iné“ ako väčšina rovesníkov.

Hlavnou témou stretnutia bude téma: "(Nielen) "moderné technológie": pomoc/sluha/služobník alebo zabijak/otrokár? Ako najlepšie predchádzať "strate" záujmov, (konštruktívnej) tvorivosti a šíreniu "lenivosti" u nadpriemerne citlivých a vnímavých detí?"

Tieto a ďalšie otázky si budeme klásť a odpovede na ne spolu hľadať :)

 

Na stretnutie s vami sa teší,

Michaela Martinková :)

 

Komentáre

upozornenie

V rozpise termínov stretnutí na školský rok 2017/2018 bol pôvodne na január 2018 omylom uvedený dátum 18.1. (štvrtok), ktorý som dnes opravila a zmenila na 19.1. (piatok), ako je to už aj vo vyššie uvedenej aktualizácii a kedy sa stretnutie bude konať.