Stretnutie matiek a otcov v Bratislave

Posledné stretnutie otcov a matiek detí (s aj bez dg. AS/HFA) v roku 2017 sa bude konať tento piatok 15.12.2017 v obvyklom čase (od 16.00 do 18.00) v priestoroch Centra nadania, n.o.  (v riaditeľni na prízemí, v chodbe napravo od vrátnice). 

Vítaní sú aj matky a otcovia, ktorých dieťa nie je diagnostikované. Postačuje podozrenie z dôvodu nadpriemernej citlivosti a vnímavosti dieťaťa na zmyslové, sociálne či iné podnety, resp. pocit, že dieťa je „iné“ ako väčšina rovesníkov.

Hlavnou témou predvianočného stretnutia budú otázky spravodlivosti:   "Integrácia, segregácia, inklúzia alebo ... iluminácia?"

 

Na stretnutie s vami sa teší,

Michaela Martinková :)