Stretnutie matiek a otcov v Bratislave

Najbližšie stretnutie rodičov detí s AS/HFA sa bude konať tento piatok 27.10.2017 v obvyklom čase (od 16.00 do 18.00) v priestoroch Centra nadania, n.o.  (v riaditeľni na prízemí, v chodbe napravo od vrátnice). 

Vítaní sú aj rodičia, ktorých dieťa nie je diagnostikované. Postačuje podozrenie rodiča z dôvodu nadpriemernej citlivosti a vnímavosti dieťaťa na zmyslové, sociálne či iné podnety, resp. pocit, že dieťa je „iné“ ako väčšina rovesníkov.

Hlavnou témou stretnutia bude:   "Šikana - nacizmus a terorizmus (nielen) v školách: bytie v pokojnom a bezpečnom prostredí domova ako základný predpoklad posilňovania a zvládania týchto náročných a hraničných situácií u nadpriemerne citlivých a vnímavých (nielen) detí."     Časť I.

 

Na stretnutie s vami sa teší,

Michaela Martinková :)