Odborný seminár - Pervazívne poruchy detí predškolského veku

7. apríla 2016 v čase od 10,00 - 14,00 hod.

DK Kramáre, Bratislava, Stromová 18

Cena vstupu: 20 Eur
(zahŕňa prednášku, materiály, certifikát, občerstvenie)

Seminár je určený pre učiteľky materských škôl a rodičov detí predškolského veku.

Prihlásiť sa môžete tu: http://www.prosolutions.sk/vzdelavanie/odborne-konferencie-a-workshopy/

Vizitka o prednášajúcej: MUDr. Terézia Rosenbergerová, od roku 1980 pracuje na psychiatrii, od roku 1985 na detskej psychiatrii – na štátnej ambulancii UNLP v Košiciach. Je krajský odborník pre pedopsychiatriu. 17 rokov organizuje pre deti z ambulancie tábory a sústredenia, na ktoré chodia s deťmi aj rodičia. Spoločne s rodičmi týchto detí založila OZ Dominik, prostredníctvom ktorého realizuje množstvo projektov v prospech detí.

Informácia pre študentov: Pre študentov, ktorí prejavili záujem zúčastniť sa seminára na tému poruchy detí predškolského veku sme sa rozhodli poskytnúť zľavu 5,- Eur z ceny vstupu. Pri elektronickej prihláške je potrebné uviesť do poznámky, že ste študent a na seminári sa preukázať indexom. Ste srdečne vítaní!