Seminár

Jednodenné školenie - Autizmus a zmyslové vnímanie

Na kurze sa môžete dozvedieť, aké odlišnosti sú vo vnímaní u detí s autizmom a akými špecifickými metódami možno zmyslové vnímanie rozvíjať. 

Senzorická integrácia - jednodenné školenie

Kurz zameraný na senzorickú integráciu a terapiu senzorickej integrácie podľa A. J. Ayres a na jej význam a dôležitosť v procese učenia. 

Jednodenné školenie - Autizmus a zmyslové vnímanie

Na kurze sa môžete dozvedieť, aké odlišnosti sú vo vnímaní u detí s autizmom a akými špecifickými metódami možno zmyslové vnímanie rozvíjať. 

Autizmus a zmyslové vnímanie - Jednodenné školenie

Prihláška na stiahnutie

Názov školenia:

Odborný seminár - Pervazívne poruchy detí predškolského veku

7. apríla 2016 v čase od 10,00 - 14,00 hod.

DK Kramáre, Bratislava, Stromová 18

Pozvánka na seminár Žiak s AS v škole

Milí priatelia,

Pozvánka na seminár Autizmus a komunikácia

Pozývame vás na odborný seminár "Autizmus a komunikácia", ktorý organizuje Autistické centrum Rubikon. Lektormi budú neurolingvista Theo Peeters, ktorý sa špecializuje na autizmus, a Hilde de Clercq, mama chlapca s autizmom.

Pozvánka na seminár "Žiak s AS v škole"

Vážený školský psychológ, špeciálny pedagóg, odborný pedagogický pracovník,

Pozvánka na odborný seminár

Centrum nadania, n.o. Vás pozýva na odborný seminár „Sociálne vzdelávanie žiakov s Aspergerovým syndrómom“, ktorý sa bude konať v dňoch 22. a 23. apríla 2013 v Bratislave.

Syndikovať obsah