Seminár

Autizmus a zmyslové vnímanie - Jednodenné školenie

Prihláška na stiahnutie

Názov školenia:

Odborný seminár - Pervazívne poruchy detí predškolského veku

7. apríla 2016 v čase od 10,00 - 14,00 hod.

DK Kramáre, Bratislava, Stromová 18

Pozvánka na seminár Žiak s AS v škole

Milí priatelia,

Pozvánka na seminár Autizmus a komunikácia

Pozývame vás na odborný seminár "Autizmus a komunikácia", ktorý organizuje Autistické centrum Rubikon. Lektormi budú neurolingvista Theo Peeters, ktorý sa špecializuje na autizmus, a Hilde de Clercq, mama chlapca s autizmom.

Pozvánka na seminár "Žiak s AS v škole"

Vážený školský psychológ, špeciálny pedagóg, odborný pedagogický pracovník,

Pozvánka na odborný seminár

Centrum nadania, n.o. Vás pozýva na odborný seminár „Sociálne vzdelávanie žiakov s Aspergerovým syndrómom“, ktorý sa bude konať v dňoch 22. a 23. apríla 2013 v Bratislave.

Pozvánka na seminár "Dieťa s AS a VFA v MŠ"

Autistické centrum Andreas® n.o.

Pozvánka na seminár "Žiak s AS v škole"

Autistické centrum Andreas® n.o. Vás pozýva na odborný seminár „Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole“. Cieľom seminára je obozn&

Pozvánka na workshop o diagnostike autizmu

Pozývame Vás na odborný workshop „Poruchy autistického spektra – psychologická diagnostika a aktuálna situácia diagnostiky na Slovensku a v Rakúsku", ktorý sa uskutoční 22. a 23. februára 2013 v Autistickom centre Andreas.

Syndikovať obsah