Slovník skratiek

AS - Aspergerov syndróm

HFA - vysokofunkčný autizmus, niekedy označovaný VFA

IQ - inteligenčný kvocient

MR - mentálna retardácia

NT - neurotypický, teda väčšinový, mimo autistického spektra

PAS - poruchy autistického spektra