Partnerstvá

Centrum nadania n.o. - oficiálna webová stránka centra pre nadané deti v Bratislave

 

ACVA (Akademické Centrum Výskumu Autizmu) - výskumné, edukačné a diagnostické centrum

 

Andreas, n.o. – Autistické centrum, diagnostické a terapeutické centrum, sociálna prevencia a sociálne poradenstvo

 

APLA – JM, o.s. - Asociácia pomáhajúca ľuďom s autizmom, pobočka Južná Morava

 

OZ f84 - služby klientom a ich rodinám s niektorou z porúch spektra autizmu, ako aj komunikačných porúch, v spolupráci s Centrom ŠPP aj diagnostika, návrhy na integráciu deti a žiakov a IVVP. V rámci centra funguje aj materská škola s 1 triedou ZŠ pre deti s autizmom.