10 tipov ako pomôcť dieťaťu s PAS zaspať

Má vaše dieťa s autizmom v noci plytký, nepokojný spánok? Stáva sa často, že je na druhý deň nespokojné, podráždené, netrpezlivé a vybuchne pri každej maličkosti? Nie sú to dôkazy toho, že je príliš unavené?

Rozvíjanie organizačných schopností u detí s AS/HFA

Deti a teenageri s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom (HFA) majú často deficity v oblasti, ktorú nazývame kognitívne funkcie (teda intelektuálne procesy, ktoré nám umožňujú rozmýšľať, argumentovať, porozumieť ideám a zapamätať si veci). Dieťa s Aspergerovým syndrómom má teda problém:

Ako upokojiť dieťa s AS: 50 tipov pre rodičov

 

Ak má vaše dieťa s Aspergerovým syndrómom problémy so zvládaním hnevu, využite tieto rady, aby ste a) predišli záchvatu zúrivosti alebo b) aby ste mu pomohli upokojiť sa, ak sa dostane do afektu.

Ako pomôcť dieťaťu s AS zvládnuť prázdniny

Na rozdiel od neurotypických detí, pre školákov s Aspergerovým syndrómom bývajú prázdniny často zdrojom stresu, tenzie a diskomfortu. Prinášame vám niekoľko rád, ktoré vám pomôžu ľahšie zvládnuť letné prázdninové obdobie.

Dokument o AS - prosba o spoluprácu

 

Vážení čitatelia týchto stránok (aspíci, rodičia, priatelia a priateľky… a všetci, ktorým je problém AS blízky), obraciame sa na Vás s veľkou prosbou.

Desať najlepších stratégií: emocionálne rodičovstvo dieťaťa s PAS

Vychovávať dieťa s vývojovou odchýlkou je výzvou pre všetkých rodičov. Táto výzva začína v okamihu, keď sa rodič dozvie, že jeho dieťa nie je „normálne“. Niektorí rodičia to zistia pri pôrode či ešte pred ním.

Ako zvládnuť Vianoce: Tipy pre rodičov detí s AS

Sviatky sú pre deti s AS obzvlášť náročným obdobím. Majte na pamäti to, že tieto deti nie vždy zvládajú pobyt v spoločnosti. Davy a hluky ich preťažujú. Majú problém zvládnuť ruch a zmätok sviatkov, najmä Vianoc.

12 dôležitých potrieb súrodencov detí s PAS a tipy, ako ich naplniť

1. Súrodenci potrebujú, aby ste s nimi komunikovali otvorene, úprimne, veku primerane a dlhodobo. Rodičia sa potrebujú vyrovnať so svojimi myšlienkami a pocitmi pred tým, než dokážu tieto informácie zdieľať so súrodencami dieťaťa s poruchou autistického spektra (PAS). Ak je dieťa v strese, môže sa začať nevhodne správať alebo sa utiahnuť do seba.

Domáce vzdelávanie dieťaťa s Aspergerovým syndrómom

Autorka knihy Lise Pyles je matkou dieťaťa s Aspergerovým syndrómom (ďalej „AS“) a autorkou knihy o výchove dieťaťa s AS.

Šikana detí s Aspergerovým syndrómom

Šikanu môžeme definovať ako cieľavedomé opakujúce sa konanie, ktorým sa páchateľ zámerne snaží spôsobiť obeti fyzickú či psychickú ujmu. Šikana má mnoho podôb. 

Syndikovať obsah