Videá

Dokument o Danielovi Gilesovi, grafikovi s HFA

Krátky dokument prináša profil Daniela Gilesa, mladého muža s vysokofunkčným autizmom, ktorý v súčasnosti pracuje ako grafický designér. Daniel porozpráva o živote so svojou diagnózou, od útleho detstva, cez školské a univerzitné roky až po súčasný nezávislý život.

Video o poruche senzorickej integrácie

Ľudia s Aspergerovým syndrómom a vysoko funkčným autizmom často trpia poruchou senzorickej integrácie, následkom čoho sa ich zmyslové vnímanie líši od neurotypickej populácie. Práve táto porucha spôsobuje hypersenzitivitu alebo hyposenzitivitu na zmyslové podnety, ktorá je u ľudí s poruchou autistického spektra mimoriadne častá.

Deti s AS/HFA hovoria o sebe

V prvom videu rozpráva o svojej diagnóze Adam, chlapec s Aspergerovým syndrómom na prvom stupni základnej školy. Približuje svoj komunikačný handicap, hovorí o nutkaní skákať ľuďom do reči a viesť monológ o svojich témach.

Záznam z konferencie o dospievajúcich a dospelých s AS a VFA

Občianske združenie 3lobit usporiadalo 16. novembra 2012 v Trnave konferenciu Vysokofunkčná autistická populácia (VFA), ľudia s Aspergerovým syndrómom (AS) a naša spoločnosť II.

Video o zmyslovom vnímaní ľudí s PAS

Originálny krátky animovaný film príznačne nazvaný Sensory Overload (v preklade Zmyslové preťaženie) veľmi pekne demonštruje špecifiká zmyslového vnímania ľudí s poruchou autistického spektra.

Tony Attwood o diagnostike dospelých

Psychológ Tony Attwood, odborník na poruchy autistického spektra, v tomto rozhovore odpovedá na otázky, ktoré sa týkajú diagnostiky Aspergerovho syndrómu u dospelých.

Záznam z besedy o autizme

Pri príležitosti Dňa informovanosti o autizme sa v kaviarni AF Café uskutočnila beseda o autizme. Juraj Kušnierik sa o autizme rozprával so špeciálnou pedagogičkou Nadeždou Okenicovou a mnou. Na bubnoch zahral pod vedením muzikoterapeuta Marcela Véna Edin Trnačevič, mladý muž s autizmom.

Reportáž .týždňa o autizme

Novinár Eugen Korda z týždenníka .týždeň nakrútil v Autistickom centre Andreas reportáž o autizme. Psychologička Veronika Pospíšilová charakterizovala základné prejavy autizmu; Eva Trnačevičová, mama chlapca s autizmom priblížila synov handicap.

Tony Attwood o partnerských a rodinných vzťahoch ľudí s AS

Ďalšie zo série zaujímavých videí s Tonym Attwoodom.

Mladí ľudia s AS/HFA rozprávajú o vzťahoch

V jednej epizóde programu Focus on Autism rozprávajú mladí ľudia s poruchou autistického spektra o dôležitej téme medziľudských vzťahov. Zmieňujú sa o tom, čo je pre nich vo vzťahoch dôležité a aké vlastnosti si u druhých vážia.

Syndikovať obsah