Kontaktné informácie

Akékoľvek Vaše otázky, návrhy na zlepšenie či pripomienky sú vítané.

 

Michaela Martinková                             

administrátorka a redaktorka                 

informačného portálu                             

www.asperger.sk                                   

admin@asperger.sk

martinkova.michaela3@gmail.com

 

Informačný portál asperger.sk pre Vás administruje:

 

Centrum nadania, n.o.

Podzáhradná 49

821 07 Bratislava

www.centrumnadania.sk