Populárno-náučné

Publikácia Metodika práce asistenta pedagoga žáků s PAS

Na portáli ModráBeruška.cz je zverejnená publikácia Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchou autistického spektra. Jej autorkami sú Věra Čadilová a Zuzana Žampachová, ktoré sa problematike vzdelávania detí s autizmom dlhodobo venujú.

Publikácia Rozvoj sociálních dovedností u lidí s AS

Na portáli Modrá Beruška, ktorý sa venuje problematike porúch autistického spektra, je zverejnená publikácia Rozvoj sociálních dovedností u lidí s Aspergerovým syndromem.

Príručka pre dospievajúcich s AS

Na stránke projektu Společně to zvládneme, ktorý realizuje pražská Apla, je zverejnená zaujímavá publikácia nazvaná Aspergerův syndrom - Co to je? Brožúra je určená pre dospievajúcich s Aspergerovým syndrómom.

Domáce vzdelávanie dieťaťa s Aspergerovým syndrómom

Autorka knihy Lise Pyles je matkou dieťaťa s Aspergerovým syndrómom (ďalej „AS“) a autorkou knihy o výchove dieťaťa s AS.

Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra

Aktuálna novinka od vydavateľstva Portál, publikácia Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra, sa nevenuje len problematike sociálnych schopností, zmieňovaných v názve.

Prehľad kníh o Aspergerovom syndróme a vysokofunkčnom autizme

Informatívny prehľad kníh, ktoré sa venujú problematike Aspergerovho syndrómu a vysokofunkčného autizmu.

Syndikovať obsah