Vzdelávanie

Integrácia žiaka s AS/HFA v bežnej škole

Väčšina rodičov detí s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom (ďalej len „AS/HFA“) sa snaží, pokiaľ to je len trošku možné, vyhnúť sa „nálepkovaniu“ dieťaťa v škole, čo je pochopiteľné a v nejednom prípade aj opodstatnené.

Žiaci s AS v škole: Tipy pre učiteľov

Deti s diagnostikovaným Aspergerovým syndrómom predstavujú v oblasti vzdelávania špecifickú výzvu. Tento článok poskytne pedagógom popis siedmych základných prejavov Aspergerovho syndrómu. Zároveň sa v ňom dočítajú o návrhoch a stratégiach, ako s týmito prejavmi zaobchádzať v triede.

Vzdelávanie detí s AS: Tipy pre pedagógov

Pedagógovia vám môžu veľmi pomôcť v tom, aby sa vaše dieťa s Aspergerovým syndrómom cítilo v škole bezpečne a úspešne. Aby však vedeli pomáhať, je veľmi dôležité, aby disponovali potrebnými vedomosťami. Využite naše tipy a pripravte pre učiteľov informačný balíček, z ktorého sa veľa dozvedia.

Vzdelávanie úzkostného študenta s AS

Vzdelávanie študentov s Aspergerovým syndrómom či vysokofunkčným autizmom, ktorí majú sociálnu fóbiu bude zákonite zložité. Škola je náročná aj pre študentov s Aspergerovým syndrómom, ktorí nemajú úzkostné prejavy, pre úzkostného aspíka je však ešte náročnejšia.

Žiaci s Aspergerovým syndrómom: Príčiny školskej úzkosti

Deti s AS bez ohľadu na vek bežne zažívajú školskú úzkosť a stres.

Hudobné nadanie a jeho rozvoj u detí s AS /HFA

Hoci absolútny hudobný sluch má len malá časť celkovej populácie, v skupine detí autistického spektra je výskyt absolútneho hudobného sluchu mimoriadne vysoký.

Informovanie školy a triedy o AS či HFA

Čo a či povedať učiteľovi o Aspergerovom syndróme je častou dilemou rodičov po absolvovaní diagnostiky dieťaťa. Väčšinou rodičia nechcú, aby sa o odlišnosti ich dieťaťa hovorilo a už vôbec nie so spolužiakmi dieťaťa. Spolužiaci si však vždy a veľmi rýchlo všimnú, že žiak s Aspergerovým syndrómom (ďalej aj “AS”) je odlišný.

Dilemy výberu školy pre dieťa s AS/HFA

Aká forma vzdelávania je najvhodnejšia pre dieťa s Aspergerovým syndrómom (ďalej AS) či vysokofunkčným autizmom (ďalej HFA)? Ako a či v škole povedať o AS/HFA? Bude škola v prípade potreby kontaktovať odborníka rozumejúceho kognitívnym špecifikám detí s AS/HFA?

Syndikovať obsah