Pre dospelých s AS a HFA

Návod na prežitie pre ľudí s AS: Skreslenia pravdy

Chris a Gisela Slater-Walker sú manželský pár; jeden z partnerov má Aspergerov syndróm. Nasledujúca stať je časťou z ich knihy "Asperger's survival guide" (Návod na prežitie pre ľudí s Aspergerovým syndrómom).

Sociálne omyly a ako sa im vyhnúť

Jerry Newport, spisovateľ s Aspergerovým syndrómom, zostavil zoznam svojich omylov pri nadväzovaní vzťahov s opačným pohlavím. Hoci svoje rady, ako sa týmto chybám vyhnúť, adresoval mužom s poruchou autistického spektra, inšpiráciu v nich iste nájdu aj ženy.

Syndikovať obsah