Jak na nás (lidi s AS)

Úvod

Jmenuji se Petra a mám Aspergerův syndrom. Tuto příručku jsem napsala, abyste věděli, jak s námi pracovat. Proto ten název JAK NA NÁS.

V této příručce najdete tyto užitečné rady, které budou sepsány v kapitolách.

·      Jak se správně chovat k člověku s Aspergerovým syndromem a co neříkat člověku s Aspergerovým syndromem.

·      Jak si dávat pozor, když něco píšu do pozvánky a jak správně strukturovat, když něco píšu anebo říkám člověku s AS. (Jak udělat správně pozvánku, aby se vyvarovalo problému, co se stane, když něco nenapíšete správně nebo spletete datum a jak se tomu vyvarovat a jak správně strukturovat, když něco píšu a říkám člověku s Aspergerovým syndromem).

·      Co udělat, aby se člověk s Aspergerovým syndromem neztratil, když jede na nějakou akci….

·      Proč musí být všechno přesně napsané.

I.         Jak se správně chovat k člověku s Aspergerovým syndromem a co neříkat člověku s Aspergerovým syndromem

Jak se správně chovat k člověku s Aspergerovým syndromem

Člověk s Aspergerovým syndromem (zkratka od ASPERGEROVA SYNDROMU JE AS) vypadá normálně, že ten syndrom není poznat. Někdy lidem připadá, že není vůbec nijak postižen, ale opak je pravdou. Tímto postižením je hodně problémů, které někdy nejdou poznat navenek. Když potkáte člověka s AS a nebudete vědět, že má ten syndrom, tak si budete myslet, že je jenom zvláštní. Vždycky ten člověk potřebuje pomoc. Někdy ten člověk se zeptá a někdy se bude stranit kolektivu a bude postávat v koutku. Někdy je to problém, když je ten člověk v kolektivu (škola, pracoviště, atd.), nezapojuje se mezi ostatní. Tak pomalinku k němu přistupte a řekněte mu:

·      ,,Nechceš se zapojit k ostatním….“ (tykání)

·      ,,Nechcete se zapojit k ostatním…..“ (vykání)

·      ,,Podívej, ukážu ti, jak to máš udělat…..“ (tykání)

·      ,,Podívejte, ukážu vám, jak to máte udělat…“ (vykání)

·      ,,Nemusíš spěchat, máš čas…“ (tykání)

·      ,,Nemusíte spěchat, máte čas…“ (vykání)

·      ,,Nevadí, když se ti to nepovede, zítra to půjde lépe…….“( tykání)

·      ,,Nevadí, když se vám to nepovede, zítra to půjde lépe……“ (vykání)

(Tyto věty jsou jen návodem, ale můžete je upravit podle sebe.)

Člověk s AS nemá rád některé věci, které jsou mu nepříjemné. Když ho uvidíte, jak sedí v koutku a zakrývá si uši anebo se kýve, tak to může být, že nerad toto (ale každý člověk s AS to má jinak):

·      vysoké zvuky

·      hodně lidí v místnosti

·      únava

·      dotyky

Ale jsou ještě jiné věci, že se může kývat a nevnímat okolí, a to jsou:

·      záchvat

·      nervózní smích

·      změna

·      ztuhnutí

Záchvat

Záchvat vzniká z různých příčin, které jsou pro člověka s AS nepříjemné. Pozná se tak, že buď se člověk s AS kýve a sedí na podlaze, anebo stojí a celý se třese a nevnímá okolí, nebo to může každý člověk s AS mít jinak. Stačí ho uklidnit.

Nervózní smích

Nervózní smích se projevuje jako smích normální. Ale přitom je to smích z nervozity. Když někdo člověka s AS nezná, tak si myslí, že je mu ta situace k smíchu, anebo že se mu směje.

Změna

Člověk s AS má své rituály. Třeba chodí stejnou trasou do školy anebo do práce. Ale když ho na to neupozorní, že se něco změnilo, tak to bude nést těžce. Stačí to, když mu řeknete, že bude něco dělat nového a člověk AS nebude zmatený. Musí se mu to pomalinku vysvětlit a pak to člověk s AS pochopí.

Ztuhnutí

To se děje při únavě nebo ve vypjatých situacích. Kdy člověk s AS nevnímá a je jakoby v jiném světě a je taková socha. S člověkem s AS musí se jednat a postupovat pomalinku, aby nevznikly vypjaté situace.

Člověku s AS raději navrhněte rovnou, jestli vám může tykat, protože je to pro něj jednodušší, než vykání. Vždycky ho přitom oslovujte jménem. Buď zdrobnělinou jména, nebo celým jménem. Protože člověk AS se bude cítit vyrovnanější. Hned začnete rozhovor tykáním.

·      ,,Můžu ti tykat?“

·      ,,Ano.“ (člověk s AS)

·      ,,Ahoj, já jsem Viktorie.“

·      ,,Ahoj, já jsem Zita.“ (člověk s AS)

Ale nedělejte tohle, že budete používat jeho jméno a přitom mu budete vykat, rovnou se dohodněte na tykání nebo vykání.

,,Viděla jsem vás, Zito, jak jste jela tramvají.“ NE! Protože člověka AS to znervózní, nebude vůbec mluvit. Člověk s AS chvíli nebude mluvit, protože se musí vžít do nového prostředí, nenaléhejte na něj, aby zpočátku s vámi mluvil, protože člověk s AS, až se vžije, tak se rozmluví sám.

Když člověk s AS bude mluvit o svých zájmech, tak ho napoprvé vyslechnete, že vás to zajímá, ale když o tom bude mluvit už po páté, tak mu řeknete, že:

·      ,,Bylo to zajímavé, ale nechceš teď ………..“ (tykání)

·      ,,Bylo to zajímavé, ale nechcete teď ………..“ (vykání)*

*(Tyto věty jsou jen návodem, ale můžete si je upravit podle sebe.)

Když člověku s AS dáte vyplnit nějaký papír, tak přehnaně mu nepomáhejte, protože ho to znervózní a nenakukujte mu, co vyplňuje.

Jak správně mluvit na člověka s Aspergerovým syndromem

Člověk s AS vypadá naivně a někdy jakoby mladší na svůj věk. Člověk s AS má někdy vyšší IQ anebo IQ je v normě. Má vystudovány někdy tyto školy: SŠ, SŠ s výučním listem, VŠ a VOŠ. Někdy asistentky dělají, že na něj mluví jako by byl malé dítě tři roky nebo pět let, ale přitom člověk s AS je inteligentní. Na člověka s AS mluvte jako se sobě rovným.

Co neříkat člověku s Aspergerovým syndromem  

Člověk s AS nechápe metafory, ironii, sarkasmus, přirovnání a jiné básnické obraty. Na toto si dát pozor, protože to člověka s AS vyvede z míry a bude o tom přemýšlet a nebude dělat práci anebo se nesoustředí ve škole. Nedávat tímto lidem na rozebrání báseň, aniž by k tomu něco bylo vysvětleno, protože člověk s AS to pochopí, když se mu to vysvětlí. Má vlastní zkušenost byla při maturitní zkoušce, že jsem si vybrala na rozebrání báseň z básnické sbírky Květy zla od Charlese Baudelaira. Když člověk s AS něco nepochopí, tak mu to vysvětlete pomalu a bez básnických obratů, sarkasmů a ironie.

Nepoužívejte metafory, protože je člověk s AS nechápe a nebude rozumět, co tím chcete říct. (příklady metafor: kostlivec ve skříni, tlačit na pilu, atd.)

·      Člověk s AS omylem pustí naplno vodu.

·      Děláš hodinky s vodotryskem (myšleno se sarkasmem).

·      Člověk bude přemýšlet, co to znamená, že se nesoustředí na práci.  NE!

,, Nepoužívejte řečnickou otázku, když mluvíte s člověkem s AS, protože člověk s AS je schopný na ni odpovědět, i když se od něj na tuto otázku nečeká odpověď.


II.         Jak si dávat pozor, když něco píšu do pozvánky a jak správně strukturovat, když něco píšu anebo říkám člověku s AS

Jak udělat správně pozvánku, aby se vyvarovalo problému

Když se dělá nějaká akce anebo kurz pro osoby s AS, tak je to docela namáhavé vytvořit pozvánku a přihlášku, aby lidé s AS to pochopili.  

Pozvánka: jak jí vytvořit správně a co tam musí být

Pozvánku je nejtěžší vytvořit, aby byla správná a šlo jí pochopit. Pozvánka se vytvoří ve Wordu nebo ručně.  Pozvánka musí být napsaná jednoduchým písmem, které jde přečíst. Nejlepší písmo na pozvánku je Comic Sans MS. Na pozvánce musí být uvedeno:

·      Co to je za akci či kurz

·      Kdo vede tu akci či kurz

·      Jestli je tam asistent nebo asistentka

·      Jestli ta akce nebo kurz pro všechny anebo pro děti, dospívající nebo dospělé

·      Jaký den ta akce je, v kolik se to koná a i kdy to končí

·      Co si přinést sebou

·      Kolik stojí ta akce či kurz

·      Jestli peníze mám přinést hotově nebo se platí na účet

·      Jestli se tam má přijít dřív a v kolik

·      Kde se to koná

·      Mapa, kde ta budova leží

·      Do kdy a do kolika hodin se mám přihlásit

·      Kontakt na osobu, kdo je vedoucí kurzu či akce

Když se taková pozvánka vytvoří, tak se pošle emailem nebo vyvěsí na viditelném místě. Jen se čeká, kdo se tam přihlásí.

Když se člověk přihlásí na ten kurz či akci, tak se mu pošle přihláška, která by měla obsahovat údaje, které se uvádějí v přihláškách, a mělo by tam být napsáno, komu se ta přihláška dává anebo posílá emailem.

Co se stane, když něco nenapíšete správně nebo spletete datum a jak se tomu vyvarovat

Když napíšete v pozvánce špatně údaje, tak je to pro člověka s AS nepříjemné, protože to není přesné. Protože člověk s AS nemusí přijít na tu akci, protože si bude myslet, že to bude jindy a jinde. Ukážu vám to na příkladu, aby se to lépe pochopilo.

Akce se správně koná 3. 3. 2013 a je to v Květinové ulici 3. Takhle je to správně. ANO!

Ale když se napíše nesprávně:

Akce se koná 3. 4. 2013 a je to v Květinové ulici 6. A odešle se to emailem, jako správný údaj, tak to člověka s AS zmate. NE!

Zita otevřela email s akcí, na kterou se přihlásila a začala přemýšlet:,,Je to 3. 4. 2013 a Květinové ulici 6?  Nebo se to koná jindy? Přijdu či nepřijdu?“ Zmatení člověka s AS.

Dá se to zachránit tím, že se pošle omluvný email všem zúčastněným, aby se předešlo problémům, protože nikdo z těch lidí na to neupozorní. Napravení chyby.

Když se tomu na poprvé vyvarujete, tak se předejte zmateným situacím. A nebudete muset pak psát omluvný dopis. Protože lidé s AS musí mít všechno přesně, jinak budou zmatení.

Když píšete nějaký email, který píšete pro lidi s AS, jsou tam údaje, tak musejí být napsány přesně:

·      V kolik se to koná

·      V kolik se to končí

·      Jaký datum se to koná

·      Kde to je

Když toto se splete, tak lidé s AS nepřijdou, protože si budou myslet, že se to koná v těch špatných údajích anebo budou přemýšlet, jestli jít či ne. Dá se to zachránit tím, že napíšete email s omluvou a se správnými údaji. Nejlepší je napoprvé napsat správný email s řádnými údaji.  

Jak správně strukturovat, když něco píšu a říkám člověku s Aspergerovým syndromem

Nejdřív se v této podkapitole zaměříme, jak správně strukturovat, když něco říkám člověku s AS. Může se to zdát, že to je velmi jednoduché, ale není. Když člověku s AS nevystrukturujete otázku či co mu chcete říct, tak to nepochopí.  Člověku s AS musíte větu či otázku vytvořit jinak, že se dá to důležité na začátek a používat jednoduché věty, aby byla věta srozumitelná.

Jak strukturovat, když něco píšete člověku s AS?

Otázky se musejí takzvaně rozpitvat, že se tam musejí vybrat nejdůležitější věci a pak otázku položit jinak. Když člověku s AS píšete email, tak ho stačí napsat v bodech a ne v celých odstavcích, protože se v tom člověk s AS bude ztrácet a nebude tomu rozumět.

Shrnutí

·      Vybrat co nejdůležitější slova a položit otázku jinak (v mluveném projevu i v psaném).

·      Napsat email v bodech (v psaném projevu).

·      Když mluvím s člověkem s AS, tak používat jednoduché věty (v mluveném projevu).

 

III.         Co udělat, aby se člověk s Aspergerovým syndromem neztratil, když jede na nějakou akci…

Co udělat, aby se člověk s Aspergerovým syndromem neztratil, když jede na nějakou akci…..atd.

Když se pořádá nějaká akce či kurz, musí se nejdřív udělat pozvánka, o které bylo zmíněno v předchozí kapitole. Člověk s AS vypadá, že všechno zvládne, ale i cestování hromadnou městskou dopravou je pro něj problém, když si to nenacvičí a může se ztratit i na místech, kde to ani není možné. Co se má udělat, aby se to nestalo? Rozebereme si to v možnostech, které by se daly uplatnit.

Mapa

Dát mapu s přesným umístěním, kde se ten kurz a akce koná. Říct mu že má dojet na to vyznačené místo na mapě.

Asistent

Může se zařídit, že tam bude na lidi s AS čekat asistent, který je dovede na akci nebo kurz.

Doprovod

Někdy na člověka s AS čeká rodič, který ho odveze domů anebo je na telefonu. Děje se i u dospělých a dospívajících lidí s AS, že se mohou ztratit i na místech, kde to není možné. Rodiče řeší dispečink. A proto musí být napsané v kolik to začíná a v kolik to končí, kde to je.

Rozebrání cesty

S člověkem s AS se může rozebrat celá cesta:

·      jak se tam jede

·      jaký dopravní prostředek bude vhodnější

·      jaké číslo tramvaje tam jede

·      jaká trasa metra je ta správná

·      jestli se tam přestupuje

·      jak se tam dostane

V klidu si cestu naplánovat pomocí internetu a tu trasu jednou s tím člověk projet anebo několikrát. Ale když člověk s AS to zvládne cestovat, tak i být v pohotovosti na mobilu, protože kdyby se ztratil, tak by mu pomohlo, že se navede na správnou cestu anebo dovede přímo.

Tahle se předejte problému, že člověk s AS se nebude bát, a že ta trasa bude správně a přesně naplánovaná.

Rady:

·      trasu napsat na počítači do Wordu po bodech

·      trasu napsat na papír po bodech

·      nechat člověka s AS s pomocí, aby si to napsal sám buď na papír, nebo do Wordu

Tahle člověk s AS docestuje na určené místo a bude jezdit už samostatně a bude se cítit, že je samostatný. Protože když si nenaplánujete spolu trasu, takže se člověk s AS bude cítit zmatený a bude mít strach a ztratí se.

Když se něčeho člověk s AS bojí při cestování (u mě jsou to jezdící schody dolů), tak se musí vymyslet alternativa, kde se snáz naučí člověk s AS cestovat sám.

Ukázka:

Podívejme se se Zitou. Zita otevře internetový prohlížeč www.mapy.cz anebo http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl. Zadá tam místo, které chce vyhledat na mapě a dívá se na trasu. Pak si vyhledá spojení na městskou hromadnou dopravu na této stránce http://jizdnirady.idnes.cz/praha/spojeni/  anebo http://spojeni.dpp.cz/. Zita to vyhledá a zapíše si do Wordu celou trasu a vytiskne. Tu trasu natrénovali a zítra pojede na tu akci.

Důležité odkazy pro naplánování trasy:

·      www.mapy.cz

·      http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

·      http://jizdnirady.idnes.cz/praha/spojeni

·      http://spojeni.dpp.cz/

Na těchto odkazech se dobře plánuje trasa a dá se to rovnou vytisknout.

 IV.         Proč musí být všechno přesně napsané

 Proč musí být všechno přesně napsané

Poslední kapitola všechno uzavírá a dává nám odpověď na otázku, která je v názvu kapitoly. Protože lidé s AS, když to nemají pevně v řádu, je to vykolejí a nemusejí na tu akci či kurz přijít. I když je to nepřehledné, tak se tím hůře orientují a nenalézají potřebné informace. Stačí, i když se to přesně napíše a hned člověku s AS se bude v tom lépe orientovat. Proto i vznikla tato příručka, aby dala návod jak s námi pracovat, aby nebyly nepřesnosti, problémy a nedorozumění. Musí být to všechno v řádu a nesmějí tam být žádné změny a omyly. Když to tak je, tak to všechno funguje. Tím můžeme celou příručku zakončit.

Petra Horalíková, dívka s AS, Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA - Praha)

Komentáre

Ďakujem

Je dobre, keď niekto s AS informuje ostatných, aké to je, mať AS. Ak by slečna autorka mohla presnejšie popísať stav, ktorý nazvala "ztuhnutí", bola by som rada.