Odborné/veda

Preklad AQ testu

Simon Baron-Cohen vyvinul spolu s kolegami z Centra pre výskum autizmu v Cambridge kvocient autistického spektra (Autism-Spectrum Quotient alebo AQ), ako nástroj na zisťovanie rozsahu autistických čŕt u dospelých.

Výskyt autistických čŕt v populácii

Z roka na rok sa v odborných článkoch uvádza čoraz vyšší údaj percentuálneho zastúpenia detí s poruchou autistického spektra, naposledy 116/10 000 (Baird 2006).

Emocionálna rôznorodosť v autistickom spektre

“Nemôže byť autista, lebo veľmi ľúbi svoju sestričku.” “Nemôže objímať a pusinkovať svojho malého súrodenca – bábätko, nanajvýš mu bude ubližovať, lebo je autista.” “Autisti nemajú (vyššie) emócie.” S takýmito a podobnými zovšeobecňujúcimi a zjednošujúcimi tvrdeniami sú konfrontovan

Kognitívna rôznorodosť detí a dospelých autistického spektra

Väčšina (najmä staršej) literatúry o autizme uvádza, že 70 až 80% populácie autistov je zároveň mentálne retardovaných (ďalej aj “MR”).

Syndikovať obsah