Výchova náročných teenagerov s AS alebo VFA

Ako rodič adolescenta s AS (Aspergerovým syndrómom) alebo VFA (vysokofunkčným autizmom) musíte nepochybne čeliť väčším problémom než aké ste kedy očakávali. Možno sú dni, kedy sa cítite osamotený vo svojom neustálom úsilí a trápení. A možno ste tak zaneprázdnený starostlivosťou o napĺňanie potrieb vášho dieťaťa, že ste ani nemali príležitosť získať podporu od ľudí, ktorí si už prešli rovnakou cestou.

Ako rodičovi teenagera s AS či VFA je vám pravdepodobne veľmi dobre známy pocit, že nech sa akokoľvek snažíte, vaše dieťa si vždy nájde cestu ako vás vytočiť, či aspoň poriadne unaviť alebo znepokojiť. Vaše dieťa sa tak veľmi mení – a to ako emocionálne, tak aj psychologicky či biologicky - že niekedy je skoro nemožné mu rozumieť. Potom sú tu ešte jeho záchvaty zlosti, nepredvídateľné výkyvy nálad a inštinktívny príklon k samotárstvu, ktoré takmer znemožňujú akúkoľvek komunikáciu. Ak čelíte práve týmto problémom, možno vám pomôžu niektoré z nižšie uvedených rád. Veľa šťastia na vašej ceste!

 

Rady pri výchove tínedžerov s AS alebo VFA:

1. Akceptujte skutočnosť, že vaše dieťa s AS/VFA strávi osamote viac času ako “bežný” tínedžer.

2. Umožnite mu prejaviť svoju frustráciu. Zvládnuť pubertu je náročné pre každého, o to viac pre dospievajúceho s AS/VFA.

3. Skúste sa poradiť s inými rodičmi dospievajúcich s AS/VFA.

4. Dávajte svojmu adolescentovi také úlohy, ktoré je schopný zvládnuť sám. Bude sa tak cítiť ako platný člen rodiny, čo mu pomôže i po psychickej stránke.

5. V disciplíne buďte dôsledný. Ak nebudete konzistentný čo do dôsledkov určitého správania, vaše dieťa bude zmätené v tom, čo je a čo už nie je akceptovateľné. V hneve sa môže ľahko stať, že urobíte nerozvážne rozhodnutie a necháte sa uniesť k použitiu kriku a hrozieb. Namiesto toho počkajte s vyvodzovaním dôsledkov na okamih, keď budete pokojný (napríklad napočítajte do 10 pred tým ako zareagujete na nevhodné či provokačné správanie vášho dieťaťa).

6. Pozor na prehnané alebo príliš dlho trvajúce tresty. Sú neefektívne a vaše dieťa sa ich bude snažiť obísť.

7. Sústreďte sa na samotné správanie, nie na osobu vášho dieťaťa. Napríklad povedzte radšej niečo ako “Klamať o tom, kde si bol, je neakceptovateľné.”, namiesto “Si klamár.” Taktiež si nevšímajte jeho postoje, ale sledujte jeho činy.

8. Buďte veľmi, veľmi trpezlivý. Výchova tínedžera s AS/VFA vyžaduje extra trpezlivosť so silnou dávkou vnútornej sily. Problémové situácie si od vás budú žiadať dýchanie zhlboka a tú časť vašej vnútornej sily, o ktorej ste ani nevedeli, že ju máte. Trpezlivosť a vašu vnútornú silu môže podporiť tiež pomoc niekoho iného, priateľská rada alebo jednoducho zdieľanie vašich problémov s niekým iným.

9. Buďte realistický ohľadne časových plánov dokončenia školských úloh a domácich prác. Mnoho mladých ľudí s AS/VFA potrebuje najprv riadne dokončiť úlohu, na ktorej práve pracujú, predtým ako sú schopní pohnúť sa ďalej. Taktiež je dôležité chváliť aj samotnú snahu, nielen výsledky.

10. Buďte svojmu dieťaťu rodičom, nie “kamošom”. Vašou úlohou je postarať sa o jeho zdravie a bezpečnosť. Zakročením v nebezpečnej situácii (napr. drogy, záškoláctvo, týranie) si síce môžete vaše dieťa znepriateliť, ale zachránite jeho život. Nesnažte sa mu vždy prispôsobovať len preto, aby vás prijímalo.

11. Dôkladne zvážte, ktoré situácie budete riešiť. Neustále vyčítanie každého drobného prehrešku bude viesť len k čoraz väčšiemu vzdoru. Rozhodnite sa, čo je naozaj dôležité a svoju snahu sústreďte na dané správanie. V danom čase riešte vždy len jeden problém.

12. Podporujte priateľstvo. Osamelosť je jednou z hlavných príčin problémového správania tínedžerov s AS/VFA. Snažte sa podnecovať vaše dieťa k zoznamovaniu a socializácii.

13. Stanovte jasné pravidlá tak, aby bolo jednoznačné, aké správanie je akceptovateľné. Nie je dobré čakať až na okamih, keď vaše dieťa urobí niečo, čo sa vám nepáči a potom pristúpiť k trestu. Zabezpečte, aby boli pravidlá jasné hneď na začiatku. Do tvorby domácich pravidiel zainteresujte aj vášho tínedžera a ak ich následne poruší, poukážte na to, že aj on bol pri ich stanovovaní. Snažte sa vytvoriť pravidlá jednoduché a konkrétne (napr. “V tomto dome sa spolu rozprávame milo.” alebo “Každý sa musí podieľať na chode domácnosti plnením jemu pridelených úloh.”).

14. Uvedomte si, čo všetko vaše dieťa už zažilo. Aj negatívne skúsenosti z predškolského a školského obdobia formujú osobnosť mladého človeka. Na začiatku puberty tak mnohé z detí už majú dlhodobé skúsenosti s pocitom bolesti vyplývajúcim z vlastných negatívnych zážitkov. Tínedžeri s AS/VFA tak síce cítia bolesť a hnev, avšak chýba im schopnosť správať sa podľa týchto emócií v danej situácii.  Tieto negatívne emócie v nich zostávajú a vyvolávajú dôsledky dlhotrvajúceho a škodlivejšieho charakteru.

15. Neočakávajte okamžité výsledky, ale len postupné zlepšovanie. Vaše dieťa je v porovnaní s jeho rovesníkmi emocionálne nezrelé.

16. Podporujte samostatnosť. Niekedy je najľahšie urobiť všetko za dieťa (napr. všetky rozhodnutia), ale dajte mu radšej šancu urobiť viac samostatne a tiež rozhodovať nezávisle.

17. Zaobstarajte si psa. Podľa výskumov môže pes zmeniť život vášho tínedžera. Mať domáce zviera je úžasné pre všetkých tínedžerov, avšak pre tých s vývojovými problémami sa môže stať ozajstným priateľom. Mať zvieratko tiež pomáha redukovať stres, pomôže dieťaťu učiť sa zodpovednosti, zlepšuje sociálne schopnosti a zmenšuje pocit osamelosti. Výskumy tiež ukazujú, že psi vedia deti nielen upokojiť, ale pomáhajú im aj nadobudnúť sebadôveru potrebnú na pustenie sa do nových výziev.

18. Kúpte si boxovacie vrece a rukavice. Keď môj vnuk začínal druhý stupeň, jeho správanie sa veľmi zhoršilo. Zistil som, že boxovacie vrece mu pomáha relaxovať. Počas toho ako doňho udieral zvykol naň tiež kričať! Bolo to preňho tiež dobrým cvičením umožňujúcim odbúrať aspoň časť stresu a zlosti, ktoré sa v ňom počas školského dňa nahromadili. Boxovanie do vreca bola jeho “poškolová” rutina každý jeden školský deň.

19. Zapisujte si jednotlivé zvládnuté a nezvládnuté situácie. Umožní vám to zistiť, či existujú nejaké typické schémy vyvolávajúce či prispievajúce  k problémovému správaniu. Prínosom môže byť tiež prejsť si takéto záznamy spolu s dieťaťom rozoberajúc jednotlivé úspechy a zlyhania. V žiadnom prípade si však nezabudnite zaznamenať užívanie liekov (môžu mať vedľajšie účinky prispievajúce k problémovému správaniu).

20. Skúste sa pozrieť na vaše dieťa z inej perspektívy. Často práve takto zistíte hľadané odpovede a uvedomíte si pravé príčiny správania vášho dieťaťa. Ak sa na určitú vec pozriete inak, väčšinou aj vaša reakcia na ňu bude odlišná. A ak budete vy reagovať inak, ani samotné dieťa nebude mať na výber a zachová sa inak.

21. Zabezpečte režim. Rozpíšte bežné úlohy v podobe sekvencie potrebných čiastkových činností (len 2-5 bodov) a vyveste na dobre viditeľnom mieste. Tínedžeri s AS/VFA reagujú dobre na režim a rutinu, nakoľko im pomáha budovať sebadisciplínu a dáva im pocit bezpečia. “Naše” deti majú obvykle strach z “nového” a vašou úlohou, ako ich matky či otca, je previesť ich cez všetko “nové”. Vývoju a zmenám sa vyhnúť nedá a práve tu tieto deti potrebujú bezpečie rutín, ktoré im pomôžu čeliť stále sa meniacemu svetu. Istota, ktorú im dáva drobná každodenná rutina, im v skutočnosti umožní zvládnuť zmeny a vývoj s menším strachom a s väčšou samostatnosťou.  

22. Ak čelíte problémovému správaniu, uvoľnite svaly tváre a hovorte pokojne. Podobne, ak ste konfrontovaný s vaším dieťaťom, ktoré je agresívne a kričí, tvárte sa neutrálne a upravte hlasitosť a tón svojho hlasu. Deväťkrát z desiatich sa vaše dieťa utíši, aby počulo, čo hovoríte. Aj naďalej zostaňte pokojný, ale buďte asertívny. Ak cítite, že to prestávate zvládať, niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite. Pokojné, asertívne slová ako i pokojná reč tela sú dôležitými prvkami pri riešení problémového správania. Akékoľvek ďalšie emócie, v už aj tak emocionálne vypätej situácii, by len zbytočne zahmlievali váš úsudok, a dotláčali dieťa bližšie k afektu.

23. Snažte sa byť pripravený. Ak viete, že idete urobiť niečo, či požiadať vaše dieťa o niečo, čo môže vyvolať jeho záchvat zlosti, vopred sa pripravte na jeho reakciu. Táto príprava aspoň trochu zmierni stres, ktorý budete pri afekte prežívať a predĺži vašu trpezlivosť. Svoju reakciu na správanie dieťaťa si vopred predstavte, až potom konajte.

24. Ak je to potrebné, vyhľadajte odbornú pomoc. Väčšine detí s AS/VFA prospieva profesionálna pomoc, najmä čo do zistenia príčin niektorých ich problémov a určitej asistencie pri ich riešení. Vyhľadanie pomoci v čase vyskytnutia sa prvých problémov je pritom omnoho efektívnejšie ako čakanie na okamih, keď už sú problémy výrazne horšie. Pre niektoré mamy a otcov môže byť toto rozhodnutie veľmi ťažké, často sa domnievajú, že vyhľadanie pomoci zvonku je prejavom ich slabosti, avšak nič nie je ďalej od pravdy. Výhody takejto odbornej pomoci sú: (a) skúsenosť odborníka umožňujúca odhaliť príčiny určitého správania dieťaťa, (b) posúdenie toho, aké intervencie budú pravdepodobne najefektívnejšie, a (c) podpora dieťaťu, vám i celej rodine pri zvládnutí náročných období.

25. Tínedžeri a AS/VFA často nevedia ako sa správne vyjadriť, čo často vyústi do nevhodného správania. Rodičia si toto správanie môžu vziať až príliš k srdcu, následne strácajú trpezlivosť a hovoria s hnevom.  Hovorte preto s vaším dieťaťom o tom, ako sa vyjadrovať a prejavovať vhodnejším spôsobom, učte ho tiež lepšie zvládať hnev a frustráciu. Názorne predveďte jednotlivé situácie pomocou hraní rolí. Najprv hrajte úlohu vášho dieťaťa, nech môžete namodelovať vhodné reakcie a potom mu umožnite vyskúšať si to.

 

Ďalšie podnety pre rodičov tínedžerov s AS/VFA:

•   Chváľte vaše dieťa, jeho snahu i úspechy.

•   Podnecujte vášho syna (dcéru), aby sám našiel vhodné riešenie problémov. Pomôžte mu naučiť sa robiť správne rozhodnutia. Vytvárajte pre neho príležitosti na použitie vlastného úsudku a buďte k dispozícii kvôli rade a podpore.

•   Starajte sa o to, aby mal dostatok spánku, pohybu a jedol zdravú a vyváženú stravu.

•   Podporte ho v tom, aby sa zapojil do dobrovoľníckych a občianskych aktivít v komunite.

•   Ak vaše dieťa bavia interaktívne aktivity na internete (hry, chatovanie, sociálne siete)  pomôžte mu správne sa rozhodovať o tom, čo posielať a o tom, koľko času takto stráviť.

•   Rešpektujte jeho súkromie.

•   Rešpektujte jeho názory, počúvajte ho a nebagatelizujte jeho problémy.

•   Prejavujte mu lásku. Strávte spoločný čas pri tom, čo vás baví.

•   Prejavujte záujem o jeho škoské i mimoškolské záujmy a podnecujte ho k rôznorodosti (šport, hudba, umenie, divadlo).

•   Rozprávajte sa s ním o jeho starostiach a všímajte si akékoľvek zmeny v správaní. Spýtajte sa ho, či mal samovražedné myšlienky, obzvlášť ak vyzerá byť smutný alebo depresívny. Spýtať sa ho na samovražedné myšlienky nespôsobí, že ich bude mať, ale ukáže mu, že vás zaujíma, ako sa cíti. Ak je to potrebné, vyhľadajte profesionálnu pomoc.

•   Rozprávajte sa s ním a pomôžte mu pripraviť sa vopred na náročné a nepríjemné situácie. Rozoberte s ním, čo môže urobiť, ak je v nejakej partii a niekto užíva drogy, alebo nalieha mať sex, prípadne, ak mu niekto ponúkne odvoz hoci je pod vplyvom alkoholu.

 

Aspergerov syndróm a vysokofunkčný autizmus sú vývojové poruchy, ktoré patria k tým pre rodičov najnáročnejším na zvládnutie. Menia celkové predstavy rodičov o budúcnosti ich detí a spôsobujú mnohé bezprostredné problémy pri ich výchove a vzdelávaní. Na tínedžerov s AS/VFA a poruchami správania nezaberajú bežné spôsoby disciplíny. Vyžadujú špecializované metódy šité na mieru podľa konkrétnych schopností a problémov daného dieťaťa. Bez použitia týchto výchovných metód uvádzajú tieto deti často rodinu do úplného chaosu a sú vážne ohrozené aj v akademickej oblasti. Rodičia urobia dobre, ak si vezmú k srdcu väčšinu vyššie uvedených myšlienok. Používajte ich rozumne a často.

 

Text je prekladom článku Parenting Difficult Teens with Asperger’s and High-Functioning Autism, zverejneného na portáli www.myaspergerschild.com.

 

Preklad: Anna Mala

Redakčná úprava: Ľuba Heinzlová